INFRASTRUKTURA

DA SVAKO DETE IMA PRAVO NA VRTIĆ

Opština Osečina je učestvovala u Javnom pozivu za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda kod Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.Odobrena su sredstva u iznosu od 7 miliona za infrastrukturni projekat “Završetak radova na dogradnji Predškolske ustanove „Lane“ Osečina”.Po rečima predsednika opštine Nikole Tomića, sredstva …

Read More »

Korak do rešavanja problema plavljenja naselja kod Krušika i u Pere Jovanović Komirićanca

Uredbom o utvrđivanju državnog programa obnove kojom su propisani hitni radovi na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama u junu 2020. godine, u opštini Osečina predviđena je sanacija desnoobalnog nasipa u zoni ušća Lovačke reke u Jadar, desne obale između dva mosta na reci Jadar u dužini …

Read More »

NASTAVAK OBNOVE PUTNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI KRENUO IZ MZ BELOTIĆ

Uzan makadamski put predstavljao je veliki problem meštanima zaseoka Oglavak, ali i drugim građanima. Potpuna odvojenost od glavne saobraćajnice, trajala je više godina, čime je dovedena u pitanje bezbednost stanovnika na strmom putu. Po rečima predsednika opštine Nikole Tomića, urađen je dobar deo puta i omogućeni su uslovi za nesmetano …

Read More »

ZA SANACIJU NASIPA LOVAČKE, JADRA I OSTRUŽANJKE 45 MILIONA DINARA

U ponedeljak, 01.02.2021. godine, u prostorijama Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”, održan je sastanak predstavnika preduzeća sa predsednikom opštine Osečina Nikolom Tomićem i Brankom Stanimirovićem. Osnovna tema sastanka bila je razmatranje pripremnih mera i aktivnosti u cilju hitne sanacije oštećenih objekata, nastalih usled elementarnih nepogoda u junu 2020. godine, na području …

Read More »

ZIMSKO ODRŽAVANjE OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA

Zimsko održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva, vrši se po planu i prioritetu, kao i na zahtev građana. “Blagovremenom intervencijom i savremenom mehanizacijom, zaposleni JKP “Osečina” svakodnevno sprovode aktivnosti održavanja puteva i putnih objekata. Zahvaljujući dobroj mehanizaciji i stručnosti zaposlenih, usluge održavanja puteva poverene su JKP, a ne firmi sa druge …

Read More »

DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PU “LANE”

Završene su I i II faza na dogradnji i rekonstrukciji Predškolske ustanove „Lane“. Sredstva za finansiranje radova obezbeđena su iz budžetskog fonda Program raspodele sredstava za lokalne samouprave koje dodeljuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. – Projekat dogradnje i rekonstrukcije PU „Lane“ je od velikog značaja za našu opštinu. …

Read More »