ZA SANACIJU NASIPA LOVAČKE, JADRA I OSTRUŽANJKE 45 MILIONA DINARA

U ponedeljak, 01.02.2021. godine, u prostorijama Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”, održan je sastanak predstavnika preduzeća sa predsednikom opštine Osečina Nikolom Tomićem i Brankom Stanimirovićem.

Osnovna tema sastanka bila je razmatranje pripremnih mera i aktivnosti u cilju hitne sanacije oštećenih objekata, nastalih usled elementarnih nepogoda u junu 2020. godine, na području opštine Osečina.

U junu 2020. god. usled velikih padavina u veoma kratkom periodu, zabeleženi su poplavni talasi na velikom broju bujičnih vodotoka I i II reda na velikom području Republike Srbije. Velike štete, usled razmera poplava, uslovile su i proglašenje vanredne situacije na teritoriji opštine Osečina, kao i u drugim gradovima i opštinama. Koordinacijom stručnih službi JVP „Srbijavode“ i Štaba za vanredne situacije opštine Osečina, preduzete su hitne mere na zaštiti objekata i poplavljenih deonica.

Usled velikog oštećenja objekata, mosta i porodičnih domaćinstava, članovi Štaba za vanredne situacije i rukovodstvo opštine, u saradnji sa stručnim službama JVP, pristupili su analizi izvršenja hitnih istražnih radova i ekspertiza u cilju određivanja dugoročnih mera i radova. Na taj način isplanirane su aktivnosti, radovi koji će obezbediti elementarnu i funkcionalnu stabilnost zaštitnih objekata i smanjenje rizika od novih poplava. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2020. godine.

Na listu hitnih sanacionih radova je i deonica vodne jedinice „Drina-Loznica“, opština Osečina, gde je opredeljeno 45 miliona dinara za hitne radove na sanaciji objekata. Hitni radovi obuhvataju sanaciju desnoobalnog nasipa u zoni ušća Lovačke reke u Jadar, desne obale između dva mosta na reci Jadar u dužini od 320 m, i obezbeđenje proticajnog profila reke Jadar nizvodno od Osečine i sanaciju regulisanog korita reke Ostružanjke. Po rečima predsednika opštine Nikole Tomića, radovi koji će se realizovati od velikog su značaja za našu opštinu, naročito za područja na kojima su bili ugroženi ljudski životi i koji su pretrpeli velike materijalne štete.

Planirani radovi, koji bi, ukoliko sve bude išlo prema planu, mogli da počnu u martu, obuhvatiće sanaciju vodotoka reke Jadar na tri deonice – sanaciju desnoobalnog nasipa u zoni ušća Lovačke reke u Jadar izgradnjom betonskog zida i nadvišavanjem za 1,2 m, sanacija i izgradnja desne obale između dva mosta na reci Jadar u dužini od 320 m, obezbeđenje proticajnog profila reke Jadar nizvodno do Osečine i sanacija regulisanog korita reke Ostružanjke.Svi navedeni radovi imaju za cilj da povećaju propusnu moć korita reke Jadar kroz Osečinu, i da u budućnosti obezbede prihvat i proticaj velikih voda (većih od stogodišnjih), i na taj način spreče plavljenje u zoni naseljenog mesta Osečina, što će u budućnosti sačuvati ljudske živote, kao osnovnu štićenu vrednost, ali i imovinu i poslovanje žitelja našeg mesta.

Из серијала Глас Подгорине. Пројекат је суфинансиран из буџета Општине Осечина. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Check Also

Razdragani mališani pokazali humanost na prvom “Čep festu” u Osečini

Udruženje Čep za hendikep u saradnji sa Obrazovno -vaspitnim centrom “Braća Nedić, Predškolskom ustanovom ”Lane” …