Tag Archives: romi

JEDNAKI USLOVI ZA ŽIVOT SVIH NAŠIH SUGRAĐANA

Predsednik opštine Osečina Nikola Tomić i Siniša Muratović koordinator za Romska pitanja u opštini Osečina, odrzali su juče 08.12.2021. godine radni sastanak sa Daliborom Nakićem, predsednikom Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine u Srbiji sa ciljem sagledavanja i unapređenja položaja Roma u opštini Osečina. Prema zvaničnim podacima na teritoriji opštine Osečina …

Read More »

PRIPREMA ZA IZRADU LOКALNOG AКCIONOG PLANA ZA ROME

Opština Osečina u saradnji sa Ženskim udruženjem kolubarskog okruga „Žuko“, pristupila je prikupljanju podataka za izradu strateškog dokumenta Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma. Pomoćnik predsednika opštine, Zorica Pavlović, Jelena Ružić, predsednica udruženja, sa saradnicama i koordinator za Romska pitanja opštine Osečina, Siniša Muratović, održali su radni sastanak na …

Read More »

Pomoć ugroženim sugrađanima opštine Osečina

U romskim naseljima Jalovik i Gornje Crniljevo-Vlašić u Opštini Osečina podeljeni su humanitarni paketi preko” Asocijacije Koordinatora za romska pitanja” uz donaciju “UNOPS-a i” Evropske Unije”.  Pri podeli humanitarnih paketa pomogli su mladi volonteri iz istog mesta. Paketi su sadržali osnovne životne namirnice u vidu hrane i higijene. U romskim naseljima …

Read More »