JEDNAKI USLOVI ZA ŽIVOT SVIH NAŠIH SUGRAĐANA

Predsednik opštine Osečina Nikola Tomić i Siniša Muratović koordinator za Romska pitanja u opštini Osečina, odrzali su juče 08.12.2021. godine radni sastanak sa Daliborom Nakićem, predsednikom Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine u Srbiji sa ciljem sagledavanja i unapređenja položaja Roma u opštini Osečina.


Prema zvaničnim podacima na teritoriji opštine Osečina živi 330 Roma u nekoliko naselja, od kojih je najveće zaseok Jalovik.

“Uključenost dece u predškolsko i osnovno obrazovanje je veoma dobro.Važno je da ima Romske dece koja ostvaruju izuzetne rezultate tokom školovanja, iako je manji broj koji upisuju srednje škole i fakultete.
Prihvaćenost u lokalnoj zajednici je dosta dobra, nema elemenata diskriminacije i segregacije. To zapravo i jeste najvažnije.
Ono što treba poboljšati je osnaženost porodica da podstiču decu, da im budu adekvatna podrška na putu vaspitanja i obrazovanja.


Razgovarali smo i o teškoćama sa kojima se suočavaju. Najveći problem predstavlja infrastruktura -putna i komunalna, zaposlenje i slično. Sve su to potrebe koje su karakteristične i za druge stanovnike naše opštine.
Sa druge strane, moramo znati da je položaj Roma u Srbiji veoma težak. Svesni smo da je stanje putne mreže u veoma lošem stanju, godinama nije bilo asfaltiranja putnih pravaca u ovom delu opštine, a put koji povezuje Pecku i mesnu zajednicu Konjic biće jedan od prioriteta u narednom periodu. Nadam se da ćemo kroz mehanizme Lokalnog akcionog plana za Rome, kroz aktivnosti koordinatora i celokupnog rukovodstva opštine u narednom periodu uticati na bolji i kvalitetniji život naših sugrađana”, istakao je predsednik opštine.

Predsednik Nacionalnog saveta je izrazio volju i podršku da se pomogne Romskom stanovništvu kroz uključivanje radno sposobnog stanovništva, edukaciju i pristupačnost javnim uslugama.

Check Also

Osaka kup okupio preko 600 mališana iz celog regiona

Na fudbalskim terenima SC Osečina 08. 09. Juna uspešno je održan “I Osaka kup” u …