ZBOG POŽARA U BELOTIĆU PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

Predsednik opštine Osečina je na predlog Štaba za vanredne situacije opštine Osečina, dana 01.07.2022. godine, doneo Odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji opštine Osečina, usled procene da je cela teritorija opštine ugrožena nastankom vanredne situacije – zbog požara na nesanitarnoj opštinskoj deponiji u Belotiću, kao i širenja produkata sagorevanja i zagađujućih čestica u vazduhu u više naseljenih mesta na teritoriji opštine.

Angažovano je ljudstvo i mehanizacija na lokalizaciji požara i sprečavanju njegovog širenja van lokacije deponije, koje obavlja sledeće zadatke:

  • obezbeđivanje dovoljne količine vode za gašenje požara i distruibucija vode vatrogascima – spasiocima,
  • obezbeđivanje inertnog materijala (šljunak, zemlja itd.)
  • nasipanje lokacije požara istim, u skladu sa predviđenim procedurama za lokalizaciju i gašenje požara na deponijama,
  • angažovanje ljudskih i materijalnih kapaciteta JKP Osečina na procedurama za gašenje požara,
  • izvršavanje drugih zadataka koje naredi Štab za vanredne situacije, u skladu sa razvojem situacije.

PVSO Osečina angažovano je sa zadatkom gašenja požara na lokaciji nesanitarne opštinske deponije u Belotiću, shodno sopstvenim nadležnostima i pravilima struke, u sadejstvu sa Policijskom stanicom Osečina.

Dom zdravlja Osečina angažovan je sa zadatkom da na osnovu procene situacije dostavi Štabu preporuku za postupanje stanovništva u novonastaloj situaciji, kao i da pruži prvu i medicinsku pomoć eventualno povređenima ili obolelima u vanrednoj situaciji.

Preduzete preventivne i operativne mere:

-nastavljeno je sa gašenjem požara na lokaciji, upotrebom vode i inertnog materijala (zemlja) koji se nasipa preko materija koje gore;

– od ZZJZ Valjevo zahtevano je da se utvrdi da li postoje povećane koncentracije produkata sagorevanja u vazduhu koje mogu nepovoljno uticati na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu;

– od Odeljenja za vanredne situacije u Valjevu zahtevano je da pruži raspoloživu pomoć u skladu sa procenom situacije i sopstvenim mogućnostima- data je preporuka za ponašanje osetljivih kategorija stanovništva u novonastaloj vanrednoj situaciji.

Dodatnu pomoć pružila je firma PZP Valjevo i JKP iz Malog Zvornika.

Check Also

I ove nedelje preventivni pregledi u Domu zdravlja

S obzirom na to da je fokus zdravstvene zaštite stavljen na prevenciju, u nedelju 24.marta …