Suzana Gligorić

Mere podrške Opštine Osečina poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja za 2021.god.

Po osnovu tri konkursa koja su sprovedena u prethodnom periodu, juče 20.10.2021.god. potpisani su ugovori između opštine Osečina i poljoprivrednika sa ove teritorije. Za podsticajna sredstva subvencionisanje nabavke umatičenih priplodnih grla jagnjadi i jaradi podneto je 14 zahteva. Ukupno je nabavljeno 189 umatičenih grla jagnjadi i 10 umatičenih grla jaradi. …

Read More »

Potpisani trojni ugovori za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u Opštini Osečina

U opštini Osečina potpisani su trojni ugovori za sufinansiranje mera energetske efikasnosti između opštine, izvođača radova i krajnjih korisnika -građana. Opština Osečina je zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike, opredelila sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara koja su na osnovu Javnog poziva Opštine preraspodeljena na sledeće mere energetske efikanosti: za …

Read More »

Umesto korova niče igralište

Započeti su radovi na izgradnji prvog dečijeg igrališta u Opštini Osečina. Na konkursu kod Ministarstva zaštite životne sredine preko projekta Očuvanje i zaštita zemljišta kao prirodnog resursa, opština je konkurisala projektom „Veseli kutak“ i dobila sredstva za izgradnju igrališta u vrednosti od 3.614.280,00 din. U toku su zemljani radovi i …

Read More »

Ministarka Marija Obradović u poseti Opštini Osečina: Dogovorena realizacija infrastrukturnih projekata

Danas je Opštinu Osečina posetila ministarka Državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović i državni sekretar Čedomir Rakić. Sa rukovodstvom opštine govorilo se o infrastrukturnim projektima koji su važni za građane opštine. Prethodne dve godine ovo Ministarstvo je opštini Osečina preko javnih konkursa obezbedilo 11.500.000,00 dinara. Zajedno sa sredstvima opštine …

Read More »

Monitoring vazduha i vode u Opštini Osečina

U Opštini Osečina u toku 2021.godine sprovešće se dva monitoringa zivotne sredine: monitoring kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj i monitoring kvaliteta površinskih voda.Merenje kvaliteta vazduha sprovodi Zavod za javno zdravlje Valjevo. Započet je 01.10.2021. godine u Peckoj i trajaće dva meseca, a zatim će naredna dva meseca biti sprovođen …

Read More »

JKP “Osečina” očistilo 25 divljih deponija

Na osnovu projekta “Uklonimo deponije, posadimo cvet” kojim je Opština Osečina dobila sredstva u iznosu od 1.000.000,00 din, po javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanja u 2021. godini, kod Ministarstva zaštite životne sredine, JKP “Osečina” je očistilo 25 divljih deponija. Radovi …

Read More »

Konačna lista krajnjih korisnika (građana) po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti

U prilogu se nalazi Konačna lista krajnjih korisnika (građana) po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na teritoriji opštine Osečina. Na konačnu listu podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se …

Read More »

Zaštita životne sredine na delu: Nabavljeni kontejneri za čistiju Osečinu

Kao što je početkom godine i obećano, Opština Osečina je nabavila još 22 kontejnera za odlaganje smeća. Sa 20 kontejnera koji su nabavljeni u prvoj polovini godine, ukupno za ove namene u 2021.godini opština je utrošila 1.000.000,00 dinara. Po rečima predsednika opštine Osečina, Nikole Tomića, ova i naredne godine, su …

Read More »

Preliminarna lista krajnjih korisnika (građana) po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti

U prilogu se nalazi Preliminarna lista krajnjih korisnika (građana) po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama na teritoriji opštine Osečina za 2021.godinu, koju je utvrdila Komisija za realizaciju programa energetske sanacije porodičnih kuća, dana 23.09.2021. Učesnici javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu …

Read More »

PRAVI PUT OBRAZOVANjA

Nakon inicijalnog sastanka tokom ovogodišnjeg Sajma šljiva u Osečini kada su uspostavljeni kontakti i dogovoreni pravci saradnje između Obrazovno-vaspitnog centra „Braća Nedić“ i Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, ponedeljak 20.09.2021. godine u Vrnjačkoj Banji je potpisan ugovor o saradnji ove dve obrazovne ustanove. Prilikom potpisivanja Ugovora direktor …

Read More »