Korak do rešavanja problema plavljenja naselja kod Krušika i u Pere Jovanović Komirićanca

Uredbom o utvrđivanju državnog programa obnove kojom su propisani hitni radovi na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama u junu 2020. godine, u opštini Osečina predviđena je sanacija desnoobalnog nasipa u zoni ušća Lovačke reke u Jadar, desne obale između dva mosta na reci Jadar u dužini od 320 m, obezbeđenje proticajnog profila reke Jadar nizvodno od Osečine kao i sanacija regulisanog korita reke Ostružanjke.

Sada kada je novac obezbeđen do realizacije i konačnog rešavanja ovog problema neophodno je rešiti i imovinsko pravne odnose priobalnog zemljišta, tj. zone eksproprijacije.

Prema podacima Srbijavoda, opština saglasnost za administrativni prenos treba da pribavi za 89 katastarskih parcela koje se nalaze u pojasu u kome će se izvoditi radovi.

„Najveći posao nas čeka u rešavanju imovinskih odnosa u donjem toku reke Jadar, tj.od ušća reke Ostružanjke u Jadar nizvodno.

Apelujem na sve vlasnike koji poseduju kat.parcele u priobalnom delu reke Jadar i Ostružanjke, da daju saglasnost kako bi se konačno posle mnogo godina korita proširila i uredila, omogućio veći proticajni profil i samim tim sprečilo izlivanje reka prilikom svakih većih padavina.

Domaćinstva u naselju kod Krušika i u Pere Jovanović Komirićanca su najviše ugrožena. I u poslednjim poplavama u junu 2020.god. najviše poplavljenih stambenih objekata je upravo iz ovih naselja.

U toku sledeće nedelje, službena lica počeće pozivanje građana radi izjašnjavanja o predlogu za prenos prava svojine i postizanja sporazuma, o obliku i visini naknade za zauzeto zemljišтe.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, ovo neće biti lak zadatak. Mnogi građani očekuju da opština i država urede korita reka ali kada finansijska sredstva budu obezbeđena uvek neka saglasnost izostanе.

Ono što je bitno da javnost zna, jeste da ukoliko opština ne obezbedi sve saglasnosti za izvođenje radova radi obezbeđivanja većeg proticajnog profila Jadra nizvodno od ušća sa Ostružanjkom, postoji mogućnost da se navedeni radova u ovom delu neće izvoditi“, izjavio je predsednik opštine Nikola Tomić.

Из серијала Глас Подгорине. Пројекат је суфинансиран из буџета Општине Осечина. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Check Also

Osaka kup okupio preko 600 mališana iz celog regiona

Na fudbalskim terenima SC Osečina 08. 09. Juna uspešno je održan “I Osaka kup” u …