EKOLOGIJA

Monitoring vazduha i vode u Opštini Osečina

U Opštini Osečina u toku 2021.godine sprovešće se dva monitoringa zivotne sredine: monitoring kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj i monitoring kvaliteta površinskih voda.Merenje kvaliteta vazduha sprovodi Zavod za javno zdravlje Valjevo. Započet je 01.10.2021. godine u Peckoj i trajaće dva meseca, a zatim će naredna dva meseca biti sprovođen …

Read More »

JKP “Osečina” očistilo 25 divljih deponija

Na osnovu projekta “Uklonimo deponije, posadimo cvet” kojim je Opština Osečina dobila sredstva u iznosu od 1.000.000,00 din, po javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanja u 2021. godini, kod Ministarstva zaštite životne sredine, JKP “Osečina” je očistilo 25 divljih deponija. Radovi …

Read More »

Konačna lista krajnjih korisnika (građana) po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti

U prilogu se nalazi Konačna lista krajnjih korisnika (građana) po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na teritoriji opštine Osečina. Na konačnu listu podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se …

Read More »

Zaštita životne sredine na delu: Nabavljeni kontejneri za čistiju Osečinu

Kao što je početkom godine i obećano, Opština Osečina je nabavila još 22 kontejnera za odlaganje smeća. Sa 20 kontejnera koji su nabavljeni u prvoj polovini godine, ukupno za ove namene u 2021.godini opština je utrošila 1.000.000,00 dinara. Po rečima predsednika opštine Osečina, Nikole Tomića, ova i naredne godine, su …

Read More »

Preliminarna lista krajnjih korisnika (građana) po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti

U prilogu se nalazi Preliminarna lista krajnjih korisnika (građana) po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama na teritoriji opštine Osečina za 2021.godinu, koju je utvrdila Komisija za realizaciju programa energetske sanacije porodičnih kuća, dana 23.09.2021. Učesnici javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu …

Read More »

Biram bicikl, biram zdravlje

Evropska nedelja mobilnosti od 16.-22.septembra obeležava se u opštini Osečina i drugim opštinama i gradovima u Srbije. Ovogodišnja tema manifestacije Evropske nedelje mobilnosti „Održiva mobilnost za zdraviji život“ a slogan ovogodišnje kampanje je „Krećimo se održivo! Ostanimo zdravi! Obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti započeto je vožnjom bicikli i trotineta predškolske grupe, …

Read More »

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama na teritoriji opštine Osečina za 2021. godinu

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama na teritoriji opštine Osečina za 2021. godinu raspisan je 24.08.2021. god. i traje 21 dan, tj. do 14.09.2021. god. U prilogu se mogu preuzeti tekt Javnog poziva za građane, prijavni formular, lista privrednih subjekata po merama, Pravilnik kao i Izjava. …

Read More »

POSLE TRIDESET TRI GODINE KUPLJENA CISTERNA ZA VODU ZA POTREBE GRAĐANA I JKP “OSEČINA”

Sredstvima opštine Osečina nabavljena je nova cisterna za vodu koja će biti u vlasništvu Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“.Opremljenost voznog parka JKP Osečina, cisternom za pijaću vodu, odvoz vode po selima i za održavanje javne higijene, veliki je i značajan kapital. “Dosta vremena se planirala nabavka cisterne, i sada su se …

Read More »

Uklonimo deponije, posadimo cvet

Opština Osečina dobila je sredstva po javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanja u 2021. godini, koji je raspisalo Ministarstvo zaštite životne sredine, a koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava i gradskim opštinama u sprečavanju nelegalnog deponovanja …

Read More »

Raspisan Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Osečina

U okviru realizacije Programa o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2021. godinu (u daljem tekstu Program), a u skladu sa članom 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća na teritoriji opštine Osečina, raspisan je Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama …

Read More »