Monitoring vazduha i vode u Opštini Osečina

U Opštini Osečina u toku 2021.godine sprovešće se dva monitoringa zivotne sredine: monitoring kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj i monitoring kvaliteta površinskih voda.
Merenje kvaliteta vazduha sprovodi Zavod za javno zdravlje Valjevo. Započet je 01.10.2021. godine u Peckoj i trajaće dva meseca, a zatim će naredna dva meseca biti sprovođen u Osečini. Merno mesto u Peckoj nalazi se u OŠ „Vojvoda Mišićˮ.
Svakih sedam dana Zavod će sačiniti izveštaj koji će biti javan i objavljen na sajtu Opštine Osečina.

Monitoring kvaliteta površinskih voda vršiće Institut za zaštitu na radu iz Novog Sada. Izvršiće se po dva merenja kvaliteta površinskih voda u rekama II reda i to: reke Ostružanjka, Lovačka, Konjušica, Pecka, Carinka i Dragodolka.
Uzorkovanja vode iz gore navedenih reka biće obavljeno, kada dozvole vremenski uslovi tj. kada bude dovoljno vode u rekama.

Check Also

Umesto korova niče igralište

Započeti su radovi na izgradnji prvog dečijeg igrališta u Opštini Osečina. Na konkursu kod Ministarstva …