Konačna lista krajnjih korisnika (građana) po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti

U prilogu se nalazi Konačna lista krajnjih korisnika (građana) po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na teritoriji opštine Osečina.

Na konačnu listu podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnicu Opštinske uprave Osečina.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Check Also

Umesto korova niče igralište

Započeti su radovi na izgradnji prvog dečijeg igrališta u Opštini Osečina. Na konkursu kod Ministarstva …