ODLUKA O OBJAVLJIVANjU JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA

OBJAVLJUJE SE Javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu nagrada opštine Osečina u oblastima: privreda; poljoprivreda i ruralni razvoj; vaspitno-obrazovni rad; stvaralaštvo učenika i studenata; medicina i socijalna zaštita; urbanizam, arhitektura i zaštita životne sredine; nauka, inovacije i pronalazaštvo; umetnost; sport; kultura; informisanje, povodom proslave Dana opštine.
Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju pravna i fizička lica.

Predlog se dostavlja Odboru za saradnju i društvena priznanja Skupštine opštine Osečina, i to u pisanoj formi sa obrazloženjem i sadrži podatke o kandidatu i delu ili rezultatu i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže.

Predlozi kandidata za dodelu nagrada se mogu podnositi do 24.02.2022. godine.

U prilogu možete preuzeti Odluku.

Check Also

Obeležena godišnjica pogibije Pilota pukovnika Milenka Pavlovića

Na današnji dan pre tačno 24 godine, na nebu iznad Valjeva herojski je poginuo pukovnik …