ZAJEDNICA POSVEĆENA DOBROM VAZDUHU

U Botaničkoj bašti u Beogradu 3. jula održana je završna konferencija u okviru projekta „Škole za bolji kvalitet vazduha“ i dodeljene nagrade najuspešnijim lokalnim samoupravama. Partnerstvo Stalne konferencije gradova i opština i lokalne samouprave, razvijano je kroz brojne obuke, seminare i radionice sa ciljem jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave u kreiranju i sprovođenju politika u oblasti zaštite i unapređenja kvaliteta vazduha, sa posebnim osvrtom na učešće mladih u kreiranju javnih politika.

U završnom delu konferencije uručene se nagrade i priznanja za „Zajednicu posvećenu dobrom vazduhu“, lokalnim samoupravama koje su učestvovale u projektu i pokazale najveći napredak u preduzimanju akcija smanjenja zagađenja vazduha uz aktivno učešće mladih.

U ime opštine Osečina nagradu je primila i obratila se prisutnima, Zorica Pavlović, pomoćnica predsednika opštine za društvene delatnosti. Nagrada je 6 uređaja za prečišćavanje vazduha za javne prostorije gde borave deca i mladi.

-Zahvaljujem se SKGO i UNICEF-u, što ste prepoznali aktivnosti i mere koje opština Osečina preduzima u oblasti očuvanja i unapređenja kvaliteta vazduha. Učešće u projektu, doprinelo je da kreiramo sredinu koja je povoljna za zdravlje naših sugrađana, kao i da postanu svesni zagađenja vazduha i njegovog štetnog uticaja na zdravlje. Tokom dvogodišnjeg rada i delovanja, a verujem i u buduće, imali smo tri ciljne grupe, decu, roditelje i nastavnike, kao glavne nosioce vaspitanja i obrazovanja, a bez čijeg učešća i osnaženosti ne bi postigli ove rezultate. Lokalna samouprava je bila dobar partner u kreiranju i sprovođenju dokumenata i razvojnih planova, čijom realizacijom ćemo zadržati status „Zajednice posvećene dobrom vazduhu“, istakla je pomoćnica predsednika.

Uručenju nagrade prisustvovao je tim iz lokalne samouprave, koji je učestvovao u projektu, Suzana Gligorić, Željko Andrić i Nadežda Milovanović. Pored nagrade u vidu 6 uređaja za prečišćavanje vazduha, Obrazovno-vaspitni centar je bogatiji i za meterološku stanicu i instrumente potrebne za praćenje i obradu rezultata.

Najznačajnija dobit je učešće mladih i formiranje svesti o značaju zravog vazduha, a samim tim i života, kao i zajedništvo dece, nastavnika, roditelja i lokalne samouprave. Lokalna samouprava će nastaviti da radi u oblasti očuvanja i unapređenja kvaliteta vazduha kroz uključivanje mladih. Mostovi koji su spojili mlade i donosioce odluka, nastaviće i u budućnosti da doprinese razvoju opštine.

Check Also

I ove nedelje preventivni pregledi u Domu zdravlja

S obzirom na to da je fokus zdravstvene zaštite stavljen na prevenciju, u nedelju 24.marta …