Značaj skrininga za ranu detekciju karcinoma debelog creva

U suorganizaciji Doma zdravlja i Biblioteke u ponedeljak, 8. maja 2023. godine u čitaonici NBOS održano je predavanje na temu značaja skrininga za ranu detekciju karcinoma debelog creva. Predavanje je održao doktor Milan Vasiljević koji je uz slikovitu prezentaciju predočio uzroke nastanka bolesti, faktore rizika i prevenciju, dijagnostiku i na kraju sam put lečenja.

Rak debelog creva , jedna je od najčeših zloćudnih bolesti, koja se najčešće javlja u straosnoj dobi od 50 godina. Prema učestalosti nalazi se na tećem mestu posle karcinoma pluća i dojke. Smatra se da nastaje kao posledica delovanja naslednog faktora, faktora sredine, načina ihrane i stila života.

Cilj ovakvih predavanja jeste podizanje svesti građana o ovom problemu i unapređenju sisitema prevetive kroz postojeći zdravstveni sistem. Biblioteka i DZ Osečina imaju dobru saradnju, tako da se i u narodnom periodu očekuju predavanja na slične teme kako bi se građani bliže upoznali sa načinom preventive kao i skringa koje je moguće obaviti u DZ Osečina.

Check Also

Najava preventivnih pregleda u nedelju 10.03.2024.godine od 08 do 16 časova

Preventivni pregledi biće organizovani u nedelju 10. marta, u oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije. …