Opština Osečina brine o porodici – veća finansijska podrška roditeljstvu

Prva tačka dnevnog reda bio je predlog Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji opštine Osečina, u okviru koje je Milica Marković, mlađi savetnik u opštinskoj upravi, obrazložila da će se finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji opštine Osečina, isplaćivati za prvorođeno dete u iznosu od 50% prosečne neto zarade bez poreza i doprinosa po zasposlenom u Republici Srbiji, za drugo dete 75% prosečne neto zarade, za treće dete 100% prosečne neto zarade, dok će se za četvrto, peto i svako naredno dete uvećavati za 20% u odnosu na prethodno rođeno dete. Odbornici su jednoglasno podržali predlog Odluke.

Predsednik opštine Osečina Nikola Tomić, je obrazložio razlog za donošenje nove Odluke o podršci porodici sa decom, navodeći da je to samo jedna od mera kojima će opština podsticati razvoj roditeljstva i olakšati život dece na teritoriji opštine.

Check Also

Požar na parkingu Podgorine Frucht

U utorak 17.05.2022 u popodnevnim satima došlo je do požara usled kvara električnih instalacija na …