O B A V E Š T E Nj E – drugi kvartal za plaćanje poreza na imovinu

Obaveštavaju se poreski obveznici i to: obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige (fizička lica) kao i obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige da, u skladu sa članom 39. i 39v. Zakona o porezima na imovinu dana 16.05.2022. godine dospevaju za plaćanje obaveze za DRUGO tromesečje po osnovu poreza na imovinu za 2022. godinu.

Pozivaju se građani, preduzetnici i pravna lica da dospele obaveze izmire u zakonskom roku kako bi izbegli zaračunavanje kamate. Obaveštavaju se građani da u svakom trenutku svoje poreske obaveze mogu proveriti na portalu Jedinstvenog informacionog sistema (https://lpa.gov.rs/jisportal/) i da se registacija korisnika, kao i izdavanje neophodnih parametara za pristup portalu LPA vrši se u prostorijama Službe za lokalne poreske administracije Opštinske uprave Osečina, opštine Osečina.

Kontakt Lokalne poreske administracije: 014/451311, lokal 125.

Check Also

Obeležena evropska nedelja mobilnosti u opštini Osečina

Svake godine, od 16. do 22. septembra, održava se Evropska nedelja mobilnosti, vodeća kampanja Evropske …