Raspisan konkurs za dodelu sredstava za razvoj pčelarstva na teritoriji Opštine Osečina u 2021. godini

Opštinsko veće opštine Osečina, na sednici održanoj dana 23.06.2021. godine donelo je odluku o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava za razvoj pčelarstva na teritoriji Opštine Osečina u 2021. godini, a u cilju:
Unapređenje i razvoj pčelarstva putem dodele bespovratnih sredstava pri kupovini novih košnica, rojeva i pčelarske opreme u iznosu do 50 % od vrednosti kupljene opreme, ne računajući iznos PDV-a. Ukupna vrednost investicije za košnice, rojeve i pčelarske opremu ne može biti veća od 60.000,00 dinara bez PDV-a.

Pravo korišćenja sredstava po ovom Programu imaju fizička lica sa područja opštine Osečina koja se bave pčelarskom proizvodnjom i ispunjavaju sledeće uslove:

• da je podnosilac zahteva upisan kao nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje se nalazi u aktivnom statusu u 2021. godini;
• da podnosilac zahteva ima prebivalište na teritoriji opštine Osečina;
• da je podnosilac zahteva izmirio sva potraživanja po osnovu poreskih obaveza prema Opštinskoj upravi Osečina;
• da nije koristio sredstva Republike Srbije po istom osnovu u 2021. godini;
• da je član pčelarskog udruženja sa sedištem na teritoriji opštine Osečina;
• da ima najmanje 10 košnica upisanih u registar stočnog fonda kod nadležne veterinarske stanice, a za poljoprivrednike početnike potvrda pčelarskog društva da je u 2021. godini prvi put upisan u evidenciju;
• da je izmirio sve ugovorne obaveze po bilo kom konkursu opštine Osečina za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja u protekle 3 godine.

Potrebna dokumentacija:

 • fotokopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstava u 2021. godini;
 • potvrda Opštinske uprave Osečina o izmirenim poreskim obavezama;
 • fotokopija kartice namenskog računa poslovne banke;
 • fotokopija lične karte.
 • izjavu nosioca/člana poljoprivrednog gazdinstva da nije koristio sredstva Republike Srbije za istu namenu;
 • fotokopija članske karte ili potvrda o članstvu u nekom od pčelarskih udruženja sa teritorije opštine Osečina sa datumom od kada je član pčelarskog udruženja;
 • izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o prijavljenom stočnom fondu ili potvrda nadležne veterinarske stanice o broju pčelinjih društava;
 • gotovinski račun na ime kupljenih košnica i/ili pčelarske opreme koji glasi na nosioca/člana poljoprivrednog gazdinstva;
 • otpremnica na ime kupljenih košnica i/ili pčelarske opreme koja glasi na nosioca/člana poljoprivrednog gazdinstva;
 • dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je izvršeno gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom dostavlja se fiskalni isečak;
 • garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista.

Subvencija za kupovinu novih košnica, rojeva i/ili pčelarske opreme, odobrava se svakom poljoprivrednom gazdinstvu koje uredno podnese prijavu na konkurs i ispuni sve uslove predviđene istim. Iznos subvenice po jednom poljoprivrednom gazdinstvu biće poznat nakon završetka konkursa i obrade svih pristiglih prijava tj. nakon utvrđivanja ukupnog broja ispravnih prijava i srazmerno podeljen svim podnosiocima prijave koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u Opštinskoj upravi Osečina- Poljoprivrednoj službi, II sprat, soba broj 20, ulica Karađorđeva broj 114.

Konkurs će biti otvoren do 09.07.2021. godine.

Rok za podnošenje prigovora je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli.

Tekst Javnog konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave Osečina, nedeljnom listu ”Napred” i na web strani opštine Osečina www.osecina.com.

NAPOMENA:
Ekseri, žica, pogače i šećer ne podležu pod kategorijom opreme za pčelarstvo koja se subvencioniše ovim Konkursom, te se na prethodno pomenute stavke ne priznaje pravo na subvenciju.

Check Also

Preventivni pregledi u Domu zdravlja Osečina-19.11.2023.

I ove nedelje, 19. novembra, u oko 170 državnih zdravstvenih ustanova širom Srbije biće organizovani …