Mere podrške za razvoj privrede

Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije raspisalo je više javnih poziva sa ciljem razvoja i unapređenja privrede na teritoriji Republike Srbije.

Jedan od Javnih poziva je Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2021. godini. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva. Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara,  niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Takođe je raspisan  i javni poziv malim, srednjim i mikro preduzećima za nabavku opreme; javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice; program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini i drugi koji se mogu preuzeti na sledećem linku: https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/

Javni pozivi su otvoreni dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Check Also

Ministar Branislav Nedimović i direktor Srbijavoda Goran Puzović na otvaranju 16. Sajma

Na otvaranju 16. Sajma šljiva u Osečini, koje je zakazano za sutra, 27.08.2021.godine u 13 …