Organizacija i funkcionisanje civilne zaštite, Izveštaj o radu za 2020.god i Plan rada za 2021.god. Štaba za vanredne situacije opštine Osečina (VIDEO)

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Osečina je svoje aktivnosti u 2020.god. sprovodio na osnovu Plana rada Štaba za 2020.godinu, a aktivnosti na koordinaciji delovanja subjekata zaštite i spasavanja na teritoriji opštine Osečina bile su uslovljene okolnostima koje su se, u uslovima pandemije zarazne bolesti Covid-19 koja je izazvana virusom SARS-VoV-2, stalno menjale. Akcenat u radu dat je na preduzimanju preventivnih mera kako bi se izbegle negativne pojave i povećao nivo spremnosti i otpornosti lokalne zajednice na krize i vanredne situacije.

https://youtu.be/STRr90afg00

Planom rada za 2021. god predvidjeno je razmatranje i usvajanje Izveštaja vezanih za šumske požare, sprovođenje preventivnih mera zaštite od zemljotresa, spremnost subjekata zaštite i spasavanja za odbranu od poplava, stanje sistema za javno uzbunjivanje, obrazovanje civilne zaštite, organizovanosti i osposobljenosti subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, spremnost organizacije Crvenog krsta za zbrinjavanje ugrozenog i postradalog stanovništva u vanrednim situacijama, obrazovanje stručno-operativnih timova i dr.

Odlukom o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Osečina reguliše se organizacija i funkcionisanje civilne zaštite na teritoriji opštine Osečina, dužnosti opštinskih organa u zaštiti i spasavanju i izradi procene rizika od katastrofa i plana zaštite spasavanja, obrazovanje štaba za vanredne situacije, postavljanje poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite u naseljenim mestima, formiranje jedinica civilne zaštite, određivanje subjekata od posebnog značaja, finasiranje i druga pitanja iz oblasti civilne zaštite.

Check Also

Osaka kup okupio preko 600 mališana iz celog regiona

Na fudbalskim terenima SC Osečina 08. 09. Juna uspešno je održan “I Osaka kup” u …