Tag Archives: štab za vanredne situacije

Organizacija i funkcionisanje civilne zaštite, Izveštaj o radu za 2020.god i Plan rada za 2021.god. Štaba za vanredne situacije opštine Osečina (VIDEO)

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Osečina je svoje aktivnosti u 2020.god. sprovodio na osnovu Plana rada Štaba za 2020.godinu, a aktivnosti na koordinaciji delovanja subjekata zaštite i spasavanja na teritoriji opštine Osečina bile su uslovljene okolnostima koje su se, u uslovima pandemije zarazne bolesti Covid-19 koja je izazvana virusom …

Read More »