Započeti radovi na čišćenju divljih deponija

Javno komunalno preduzeće “Osečina” Programom poslovanja za 2021.godinu i Posebnim programom korišćenja subvencija i sredstava budžeta opštine Osečina za 2021. godinu predvidelo je sanacije divljih deponija na teritoriji opštine Osečina.

Prve radove na sanaciji divljih deponija radnici JKP “Osečina” počeli su 17. februara, a radovi će trajati sve do pojave visokih temperatura. Smeće je pokupljeno u selu Gunjaci – zaseok Simići, u selu Osečina, u romskom naselju prema Donjem Crniljevi i u zaseoku Todorići u Lopatnju, a nastaviće se i na ostalim poznatim mestima.

VD direktora JKP “Osečina” Nataša Djukic poziva građane da prijave mesta na kojima se nalaze ovakve divlje deponije, da budu odgovorni prema prirodi i da ne ostavljaju smeće van sudova za otpad, a često je slučaj da se pored kontejnera nadju gomile smeća.
Opština Osečina nabavila je 20 kontejnera, što je polovina od ukupno planirane nabavke za 2021. godinu, što dodatno doprinosi unapređenju zaštite životne sredine.

Check Also

Umesto korova niče igralište

Započeti su radovi na izgradnji prvog dečijeg igrališta u Opštini Osečina. Na konkursu kod Ministarstva …