Tag Archives: divlje deponije

Započeti radovi na čišćenju divljih deponija

Javno komunalno preduzeće “Osečina” Programom poslovanja za 2021.godinu i Posebnim programom korišćenja subvencija i sredstava budžeta opštine Osečina za 2021. godinu predvidelo je sanacije divljih deponija na teritoriji opštine Osečina. Prve radove na sanaciji divljih deponija radnici JKP “Osečina” počeli su 17. februara, a radovi će trajati sve do pojave …

Read More »