Sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine novi drvored na obilaznici u opštini Osečina

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 30. januara 2023. godine raspisalo Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023. godini, a za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu koje je u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava.

Opština Osečina je projektom ozelenjavanja obilaznice -I faza, konkurisala kod Ministarstva zaštite životne sredine i uvidom u preliminarnu listu odobrena su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 dinara. Uz učešće opštine Osečina planirana je sadnja drvoreda sadnim materijalom -brezom i jarebikom.

Check Also

U Galeriji Biblioteke otvorena izložba o Zariji D. Vukićeviću

U Galeriji Narodne biblioteke Osečina , 16. marta otvorena je izložba “Možda će se jednom …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *