Zemljoradničkoj zadruzi “Malinari Konjic” isporučena poljoprivredna oprema

Zemljoradnička zadruga „Malinari Konjic“ oformljena je u okviru projekta „Uspostavljanje socijalnog preduzeća / kooperative“ koji realizuje Asocijacija koordinatora za romska pitanja.

Program Nemačke razvojne saradnje – „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, GIZ u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uvideo je potencijal da Asocijacija može da podrži malinare iz sela Konjic da se udruže, formiraju zadrugu i osnaže kako bi interese malinara ali i celokupnog stanovništva Konjica ostvarivali.

U okviru projekta realizovane su brojne aktivnosti podrške ovo su samo neke od njih:

1. Treninzi – obuka za uspostavljanje zadruge, obuka za organsku proizvodnju i drugi treninzi

2. Subvencija u vidu nabavke i donacije opreme. Takođe, pružana je pomoć oko odabira mašina i opreme, upućivani su na različite proizvođače, kako bi pronašli najbolju mašinu koja odgovara njihovoj vrsti i obimu posla

3. Mentorska podrška/osnaživanje i poslovno savetovanje za implementaciju poslovnih ideja.

Zadrugu čini 8 osnivača. Specifičnost ove zadruge je u tome što su osnivači i proizvođači sa ogromnim iskustvom u poljoprivredi. Bez obzira što su osnivači romske nacionalne pripadnosti, ideja je da ona služi svima bez obzira na nacionalnu, etničku ili versku pripadnost. Pored proizvodnje malina bave se i uzgojem kupina. Od maja meseca Zadruga se predstavila na dva sajma i to u Brankovini i Arilju.

Kako je projektom planirano, Zadruzi je danas isporučena tražena poljoprivredna oprema koja će im omogućiti lakšu proizvodnju i olakšati uslove rada kako bi bili još efektivniji i bolji. Želimo im puno uspeha u daljem radu!

Check Also

I ove nedelje preventivni pregledi u Domu zdravlja

S obzirom na to da je fokus zdravstvene zaštite stavljen na prevenciju, u nedelju 24.marta …