Prošao još jedan infrastrukturni projekat: Odobrena sredstva za rekonstrukciju krova na OŠ “Vojvoda Mišić” u Peckoj

Učešćem na javnom konkursu kod Minstarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Osnovnoj školi “Vojvoda Mišić” iz Pecke odobrena su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 din za zamenu krovnog pokrivača zgrade osnovnog obrazovanja.

Uz učešće opštine i osnovne škole u iznosu od 2.000.000,00 dinara izvešće se radovi na demontaži postojećeg krovnog pokrivača -crepa, krovne letve i daske, olučnih horizontala, vertikala, uvalnice i snegobrana od pocinkovanog lima; izvršiće se nabavka i postavljanje daščane podloge sa slojem hidroizolacije, krovne podužne i poprečne letve prema tipu crepa, zatim krova M002 Toza Marković –Kikinda, kao i postavljanje postojećih prethodno skinutih olučnih horizontala, vertikala, uvalnica i snegobrana od pocinkovanog lima.

Po izjavi direktora OŠ “Vojvoda Mišić” Pecka, Slobodana Todorića, nakon završetka navedenih radova dobiće se funkcionalan krov jer je dosadašnji prokišnjavao, obezbediće se veća energetska efikasnost objekta (bolja izolacija, manja količina energenta, …), adekvatni uslovi za izvođenje nastave u svim učionicama, kao i bolji i kvalitetniji boravak dece i zaposlenih.

Predsednik opštine Nikola Tomić izrazio je zahvalnost Vladi Republike Srbije i resornom Ministarstvu što prepoznaju potrebe i trud malih opština da rekonstruišu ili izgrade ustanove koje su od javnog značaja za građane, a pre svega decu i koje bez finasijske pomoći Vlade RS ne bi mogli ni obnoviti.

Check Also

Razdragani mališani pokazali humanost na prvom “Čep festu” u Osečini

Udruženje Čep za hendikep u saradnji sa Obrazovno -vaspitnim centrom “Braća Nedić, Predškolskom ustanovom ”Lane” …