Lokalne pčelare godinama muči ista briga: da li je rešenje problema na vidiku?

Zbog problema sa selećim pčelinjacima koji Opština Osečina ima godinama unazad, 16.12.2021. godine odžan je sastanak na kom su prisustvovali rukovodilac republičke  veterinarske inspekcije Dragan Živanović, opštinski inspektori, predstavnici pčelarskih udruženja i predsednik opštine Osečina Nikola Tomić.

Po rečima Aleksandra Nikolića, predsednika pčelarskog udruženja “Pera Jovanović-Komirićanac” medonosnih pašnjaka ima za sve, ali najveći problem i strah kod lokalnih pčelara je zdravstveno stanje selećih pčelinjaka.

Lokalni inspektori su naglasili da ono što otežava nadzor u ovoj oblasti jeste identifikacija vlasnika selećih pčelinjaka koji dolaze uglavnom noću, i nakon ostavljanja kamiona skidaju registarske tablice.

Po izjavi veterinarskog inspektora prvi koraci su da udruženje odredi poverenika pašnog reda, i da se na osnovu dosadašnjih saznanja napravi spisak vlasnika koji izdaju svoje parcele. Prednost je informacija da je lokalna inspekcija u Osečini u saradnji sa udruženjem pčelara uradila katastar stacionarnih pčelinjaka koji sadrži podatke o lokaciji, vlasnicima i brojem društava.

Na kraju sastanka donet je zaključak da se pre sezone organizuje sastanak sa svim subjektima od značaja – veterinarskim službama, policijom, poljoprivrednom i veterinarskom inspekcijom, udruženjima i lokalnom inspekcijom kako bi se zajedničkim angažovanjem uredilo postavljanje selećih pčelinjaka.

Pravilnikom o uslovima i načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini uverenja o transportu, kao i o uslovima za izdavanje saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2010) propisani su uslovi udaljenosti, postavljanja leta košnica i ostalo.

Pravilnik možete preuzeti sa sledećeg linka:Pravilnik

Check Also

Pet golova za poluvreme: Osečina pregazila Rađevac u derbiju

Da je pre meča napravljena anketa sa pitanjem: “Kakav rezultat očekujete?”, sigurni smo da ni …