SPORAZUM O OSNIVANjU ZAJEDNIČKE SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU I SMANjENjE RIZIKA OD KATASTROFA U SLIVU REKE DRINE

Ovim sporazumom uređuje se osnivanje, naziv i sedište, poslovi, način finansiranja, upravljanje i nadzor nad radom, položaj, organizacija, pristupanje drugih jedinica lokalne samouprave sporazumu, istupanje iz sporazuma i druga pitanja od značaja za rad Zajedničke službe za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa u slivu reke Drine.

Saradnja jedinica lokalne samouprave u slivu reke Drine se zasniva na načelima partnerstva (saradnja na jednakim osnovama), transparentnosti (javnost u radu), odgovornosti, zajedničkog planiranja i usklađivanja aktivnosti, zajedničkog interesa, međusobnog informisanja i autonomnosti svih strana.

Check Also

U Osečini održano 25. Prvenstvo Srbije u karateu

Karate takmičenje u mesecu maju u Osečini postalo je tradicionalno. U nedelju 14. maja 2023.godine …