Planira se i prijem psihologa najavila je direktorka Jovana Milanović (VIDEO)

Centar za socijalni rad “Napredak” trenutno ima 895 aktivnih korisnika koji će u toku 2021.godine biti praćeni u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

https://youtu.be/zMlGdqNUfqU

Tokom cele godine se radi na rešavanju novih zahtevima za priznavanje prava na novčanu socijalnu pomoć. Planirano je 80 novih zahteva za priznavanje prava na novčanu socijalnu pomoć. Centar će i dalje pomagati deci u hraniteljskim porodicama materijalno i u vidu paketića za šta su dobijeni veoma pozitivni komentari Ministarstva i porodičnog smeštaja iz Valjeva i Loznice. Nastaviće se sa pomaganjem samohranim majkama, deci iz višečlanih porodica i drugih ugroženih kategorija stanovništva. Projekat pomoć u kući biće obezbeđena i u 2021.god.

Centar za socijalni rad je dostupan svim građanima 24h. Planira se dalji kontinuiran rad na otkrivanju novih slučajeva nasilja u porodici.

Planira se i prijem psihologa sa polovinom radnog vremena koji će pored redovnih poslova svoj rad bazirati na preventivnu delatnost, dijagnostiku, tretman i savetodavno-terapijski rad sa ranjivim grupama. Takođe, po rečima direktorke planirana je izrada socijalne karte.

Check Also

Razdragani mališani pokazali humanost na prvom “Čep festu” u Osečini

Udruženje Čep za hendikep u saradnji sa Obrazovno -vaspitnim centrom “Braća Nedić, Predškolskom ustanovom ”Lane” …