Ana Vasiljević, direktor Biblioteke, najavila da će realizacija Programa rada dobrim delom zavisiti od aktuelne epidemiološke situacije(VIDEO)

Ana Vasiljević, direktor Narodne biblioteke Osečina u Osečini, izvestila je odbornike Skupštine opštine Osečina o Programu rada za 2021. godinu.

https://youtu.be/1ybPBD5QGDk

Istakla je da u odnosu na ranije godine Program rada NBOS za 2021. ponavlja deo Programa rada iz prethodne godine, koji nije mogao da bude realizovan usled okolnosti izazvanih pandemijom korona virusa, nastale su redukcije u radu i prilagođavanja tokom 2020. godine vanrednoj situaciji koja je uticala na bibliotečko-informacionu delatnost u celini. U svom izlaganju istakla je najvažnije aktivnosti i programe iz oblasti bibliotečko-informacione, kulturno-obrazovne i izdavačke delatnosti. Govorila je o konkursima Ministarstva kulture i Ministarstva pravde na kojima Biblioteka učestvuje. Saopštila je informaciju da je u januaru, ove godine, opština Osečina je kod Ministarstva kulture i informisanja podnela prijavu na konkurs „Gradovi u fokusu 2021“ za projekat rekonstrulcije bioskopske sale i to za prvu fazu, koja podrazumeva grube građevinske radove.  

Program je otvoren za eventualne korekcije, ukoliko se za iste ukaže potreba tokom godine. Sve aktivnosti planirane su u redovnim okolnostima. Ukoliko virus korona bude i dalje prisutan, deo aktivnosti, kod kojih je to organizaciono moguće, preseliće se  u virutuelni prostor interneta, kao jednu sterilniju formu.

Check Also

Pet golova za poluvreme: Osečina pregazila Rađevac u derbiju

Da je pre meča napravljena anketa sa pitanjem: “Kakav rezultat očekujete?”, sigurni smo da ni …