NOVI SMEROVI ZA SREDNJOŠKOLCE U OBRAZOVNO-VASPITNOM CENTRU “OSEČINA”

Obrazovno-vaspitni centar „Osečina“ ostvaruje planove i programe nastave i učenja opšteg i stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju za područja rada Ekonomija, Pravo i administracija, Trgovina, Ugostiteljstvo i turizam, Poljoprivreda, Proizvodnja i prerada hrane, Hemija, nemetali i grafičarstvo , kao i planove i programe nastave i učenja osnovnog obrazovanja.

Ove godine OVC “Osečina” upisuje jedan nov i veoma popularan smer u trajanju od 4 godine, to je TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR i kombinovano odeljenje trogodišnjeg zanimanja TRGOVAC-KUVAR.

https://www.youtube.com/watch?v=H_KNs0CaTAo&feature=youtu.be

Obrazovni profil srednjeg stručnog zanimanja trgovac jeste nešto što je veoma traženo na tržištu rada naše opštine ali i šire. Učenici imaju mogućnost stićanja velikih praktičnih znanja i veština kroz pohadjanje praktične nastave u trgovinskim lancima “Europroma” sa kojima škola ove godine obnavlja dugogodišnju saradnju.

Kao i prethodna generacija trgovaca Obrazovno-vaspitnog centra „Osečina“ i budući učenici ovog zanimanja imaće mogućnost da pored teorijske nastave u školi, praktičnu nastavu pohađaju u maloprodajnim objektima kompanije „Europrom“, gde će uz nadzor predmetnih profesora i mentora zaposlenih u kompaniji, biti uključeni u ceo proces trgovine i rada maloprodajnog objekta.

Tokom poslednjih nekoliko godina saradnje naše škole i ljubičaste kompanije „Europrom“ ostvareni su odlični rezultati, koji se ogledaju u sticanju praktičnih znanja, ali i mogućnosti zaposlenja na teritoriji naše opštine kao i čitavog Kolubarskog okruga.

Prema rečima učenika koji su pohađali praktičnu nastavu u Europromu i iskustvima profesora stručne prakse, ovaj vid saradnje je veoma uspešan i isto toliko važan u pokazivanju učenicima da jedino svojim trudom, zalaganjem i željom za učenjem mogu napredovati pravim putem i ostvariti poslovne ciljeve. Na ovo ukazuje i činjenica da najbolji učenici završnog razreda obrazovnog profila trgovac dobijaju mogućnost zaposlenja u kompaniji „Europrom“. Pri čemu, veoma je važno istaći da je 5 bivših učenika Obrazovno-vaspitnog centra „Osečina“ nakon stečene diplome trgovac svoje radno iskustvo otpočelo u kompaniji „Europrom“, gde su već nekoliko meseci, a neki čak i godinama primer dobre saradnje privrede i obrazovanja.

Profesori stručne prakse ističu da je ovo samo jedan od dokaza naše brige o sigurnom kvalitetu obrazovanja, sticanju praktičnih znanja i veština kao i sigurnom zaposlenju i nadamo se da će se i ostale kompanije uključiti u saradnju sa školom i na taj način podstaći mlade da se školuju u pravom smeru.

Check Also

Osaka kup okupio preko 600 mališana iz celog regiona

Na fudbalskim terenima SC Osečina 08. 09. Juna uspešno je održan “I Osaka kup” u …