LOKALNIM AKCIONIM PLANOM KA BOLJEM POLOŽAJU ROMA I ROMKINjA

Na sastanku Tima za izradu akcionog plana za Rome, u čijem su sastavu predstavnici vaspitno-obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova, kao i koordinator za romska pitanja, predstavnici Crvenog krsta, udruženja građana i predstavnici Opštinske uprave Osečina, analiziran je predlog Akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2022.-2024. god.

Tim za izradu LAP formiran je rešenjem predsednika opštine Osečina, Nikole Tomića.

Polazeći od Stragetije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji i drugih pravnih i institucionalnih okvira, opština Osečina je pokrenula izradu strateškog lokalnog akcionog plana sa ciljem unapređenja postojećeg položaja pripadnika romske nacionalnosti. Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Osečina 2022.-2024. god. definiše pravce delovanja opštine u oblasti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, konkretne mere i aktivnosti u oblasti obrazovanja, zdravstva i tržišta rada.

Plan predstavlja deo napora koji lokalna zajednica čini tokom niza godina da kroz delovanje na lokalu poboljša život romske populacije i srazmerno mogućnostima umanji jaz koji postoji između Roma i ostalih pripadnika društvene zajednice.

Dokument je nastao iz potrebe da se na jedan sistemski i sveobuhvatan način pitanje socijalnog uključivanja Roma i Romkinja unapredi na lokalnom nivou. Metodološku podršku u izradi LAP pružilo je Udruženje žena Kolubarskog okruga. Po poslednjem popisu iz 2011. god., ukupan broj Roma i Romkinja u opštini Osečina je 228- 113 muškaraca i 115 žena.

Zorica Pavlović, pomoćnik predsednika opštine, je predstavila rezultate projekta Obrazovna inkluzija Roma u kome je bila koordinator i ukazala na dobre mere i aktivnosti koje su tad preduzete. Ukazana je potreba da usvajanjem i implementacijom lokalnog akcionog plana uključimo u apliciranje projekata kod nevladinih organizacija i organa državne uprave. Opština Osečina ima koordinatora za romska pitanja Sinišu Muratovića, čije anganžovanje je od značaja za praćenje situacione analize, identifikovanje ključnih faktora, a istovremeno i kao primer da lokalna zajednica ulaže u ravnomernu zastupljenost nacionalnih manjina.

Tim za izradu LAP je jednoglasno usvojio predloženi nacrt dokumenta.

Check Also

Razdragani mališani pokazali humanost na prvom “Čep festu” u Osečini

Udruženje Čep za hendikep u saradnji sa Obrazovno -vaspitnim centrom “Braća Nedić, Predškolskom ustanovom ”Lane” …