LOKALNIM AKCIONIM PLANOM KA BOLJEM POLOŽAJU ROMA I ROMKINjA

Na sastanku Tima za izradu akcionog plana za Rome, u čijem su sastavu predstavnici vaspitno-obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova, kao i koordinator za romska pitanja, predstavnici Crvenog krsta, udruženja građana i predstavnici Opštinske uprave Osečina, analiziran je predlog Akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2022.-2024. god.

Tim za izradu LAP formiran je rešenjem predsednika opštine Osečina, Nikole Tomića.

Polazeći od Stragetije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji i drugih pravnih i institucionalnih okvira, opština Osečina je pokrenula izradu strateškog lokalnog akcionog plana sa ciljem unapređenja postojećeg položaja pripadnika romske nacionalnosti. Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Osečina 2022.-2024. god. definiše pravce delovanja opštine u oblasti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, konkretne mere i aktivnosti u oblasti obrazovanja, zdravstva i tržišta rada.

Plan predstavlja deo napora koji lokalna zajednica čini tokom niza godina da kroz delovanje na lokalu poboljša život romske populacije i srazmerno mogućnostima umanji jaz koji postoji između Roma i ostalih pripadnika društvene zajednice.

Dokument je nastao iz potrebe da se na jedan sistemski i sveobuhvatan način pitanje socijalnog uključivanja Roma i Romkinja unapredi na lokalnom nivou. Metodološku podršku u izradi LAP pružilo je Udruženje žena Kolubarskog okruga. Po poslednjem popisu iz 2011. god., ukupan broj Roma i Romkinja u opštini Osečina je 228- 113 muškaraca i 115 žena.

Zorica Pavlović, pomoćnik predsednika opštine, je predstavila rezultate projekta Obrazovna inkluzija Roma u kome je bila koordinator i ukazala na dobre mere i aktivnosti koje su tad preduzete. Ukazana je potreba da usvajanjem i implementacijom lokalnog akcionog plana uključimo u apliciranje projekata kod nevladinih organizacija i organa državne uprave. Opština Osečina ima koordinatora za romska pitanja Sinišu Muratovića, čije anganžovanje je od značaja za praćenje situacione analize, identifikovanje ključnih faktora, a istovremeno i kao primer da lokalna zajednica ulaže u ravnomernu zastupljenost nacionalnih manjina.

Tim za izradu LAP je jednoglasno usvojio predloženi nacrt dokumenta.

Check Also

Obeležena godišnjica pogibije Pilota pukovnika Milenka Pavlovića

Na današnji dan pre tačno 24 godine, na nebu iznad Valjeva herojski je poginuo pukovnik …