Dom zdravlja raspisao konkurs za 2 lekara

Zbog aktuelne epidemiološke situacije na nivou cele države, došlo je do odliva kadrova iz našeg Doma zdravlja u sekundarne nivoe zdravstvene zaštite.

Da bi omogućili adekvatnu zdravstvenu zaštitu neophodno je nadomestiti kadrove i u skladu sa tim direktor Doma zdravlja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos dva lekara opšte prakse na period od šest meseci. Kadrovskim planom predvidjeno je angažovanje 8 lekara, a u ustanovi je trenutno zaposleno 5 od čega je 2 u Zdravstvenoj stanici Pecka.

Za izabrane kandidate postoji mogućnost rešavanja stambenog pitanja.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa, u publikaciji „Poslovi“ kod Nacionalne službe za zapopšljavanje. Prijave dostaviti poštom ili lično u pravnu službu za napomenom za konkurs i navesti poziciju za koju se konkuriše na adresu: Dom zdravlja Osečina, 14253 Osečina, Pilota Milenka Pavlovića 13-15, tel. za informacije 014/315-00-20. Uz prijavu podneti dokaze o ispunjenosti traženih uslova.

Check Also

Razdragani mališani pokazali humanost na prvom “Čep festu” u Osečini

Udruženje Čep za hendikep u saradnji sa Obrazovno -vaspitnim centrom “Braća Nedić, Predškolskom ustanovom ”Lane” …