Od Ministarstva energetike 2 miliona dinara za unapređenje mera energetske efikasnosti stambenih objekata

Rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike odobrena su sredstva za finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u iznosu od 2.000.000,00 din.

Za unapređenje energetske efikasnosti u opštini Osečina, Budžetom za 2022.godinu opredeljeno je 2.000.000,00 din, tako da će opština u narednom periodu, prema instrukcijama Ministarstva raspisati Javni poziv u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara.U prošloj 2021. godini, Javnim pozivom, sredstva su dobile 44 porodice i to: 35 za zamenu stolarije, 8 za postavljanje termoizolacije i 1 za nabavku peći na biomasu.

Check Also

O B A V E Š T E Nj E – drugi kvartal za plaćanje poreza na imovinu

Obaveštavaju se poreski obveznici i to: obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige …