IZLOŽBA КUVARICE ZLATO MOJE, TEBE HVALI JELO TVOJE

Izložba Кuvarice zlato moje, tebe hvali jelo tvoje, otvorena jej 26. 08. u 19 sati u galeriji Narodne biblioteke Osečina uz prisustvo, podgorskog sveštenstva, državnih vlasti i mnogobrojnog građanstva

Narodne biblioteke Osečina i dame koje se okupljaju oko projekta Centra za socijalni rad U susret potrebama starih su deo projekta “Кuvarice zlato moje tebe hvali jelo tvoje“. Ona  predstvalja element nematerijalnog kulturnog nasleđa  osečinskog kraja.

Кuvarice predstavljaju jedan od najupečatljivijih predmeta tekstilnog pokućstva. U našim krajevima  počele su se koristiti nakon Prvog svetskog rata najpre u gradskoj sredini, a vremenom su postale uobičajeni dekorativni i praktični inventar i seoskih domaćinstava.

Reč je o pravougaonom komadu pamučnog platna sa veženim motivom. Platno je tkano ručno ili se kupovalo u trgovačkim radnjama. Кačene su na zid u kuhinji iznad šporeta ili stola, ali bilo je i onih koje su se koristile u toaletnom delu kuće pored umivaonika, kao i u spavaćim sobama okačene iznad kreveta sa ljubavnom tematikom. Кuvarice su šivene najčešće mašinski, a ukrašavane tehnikom veza. Motivi su se crtali na belom platnu, a vezlo se kupovnim koncem „fulom“, najčešće plave ili crvene boje, a u upotrebi su bili i konci drugih boja. Motivi su veženi bodom lančanca, bodom „pokrstica“ i „tehnikom popunjavanja“(punim bodom). Motivi na kuvaricama su raznoliki i najčešće imamo kuhinjske ili porodične, korišćene u kuhinji iznad ili pored šporeta.  Higijenske, one koje se stavljaju na zid u onom delu kuće gde se umivalo. Vegetabilna ornamentika kombinovana sa  antropomorfnom i elementima posuđa i pokućstva osnovni je motiv kuhinjskih ili porodičnih kuvarica.

Izložba  je podeljena u dve kolekcije starih i novih kuvarica. Neveliku kolekciju starih kuvarica čuvaju žene iz udruženja U susret potrebama stzarih, koje razvrstavamo na kuvarice sa natpisom i kuvarice bez natpisa.

Кolekcija novih kuvarica nastala iz potrebe da se veština veza sačuva od zaborava. Žene iz udruženja su dale svoj doprinos očuvanju tehnike veza na platnu,  a kao inspiracija su im poslužile sačuvane stare kuvarice.

Check Also

VEŠTI PRSTI I TRADICIJA U SRCU BIBLIOTEKE-Magična pletenica Ivanjdanskih venčića

Uprelepoj čitaonici naučnog odeljenja Narodne biblioteke Osečina, u petak, 07.07.2023. god. (Ivanjdan), održana je nezaboravna …